Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
BPCL sale

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப் லிமிடெட் – இந்திய அரசு பரிசீலனை

பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் கால் பகுதியை விற்க இந்தியா பரிசீலித்து வருகிறது. அரசாங்கத்தின் பங்கு விலக்கல்

பாரத் பெட்ரோலியம் பங்குகளை வாங்க $10 பில்லியன் நிதி திரட்டும்

சுரங்க நிறுவனமான வேதாந்தா ரிசோர்சஸ் லிமிடெட், பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப் லிமிடெட்டில் உள்ள இந்திய அரசாங்கத்தின் பங்குகள் உட்பட

Share
Share