Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

பத்திரங்கள் மூலம் ரூ.5000 கோடி நிதி திரட்ட ஆக்சிஸ் வங்கி

தனியார் வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, பத்திரங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் ₹5,000 கோடி வரை திரட்டுவதற்கான திட்டத்தை திங்களன்று அறிவித்தது.

Share
Share