Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

கணக்கு பார்க்க போறாங்க!!!.

இந்தியாவில் பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் முதல் காய்கனி கடைவரை எல்லா இடங்களிலும் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைக்கான வசதிகள் உள்ளன. இந்த

பத்திரங்கள் மூலம் ரூ.5000 கோடி நிதி திரட்ட ஆக்சிஸ் வங்கி

தனியார் வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி, பத்திரங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் ₹5,000 கோடி வரை திரட்டுவதற்கான திட்டத்தை திங்களன்று அறிவித்தது.

Share
Share