Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

உணவகங்கள் விதிக்கும் சேவைக் கட்டணங்கள் கைவிடுமாறு இந்திய தேசிய உணவக

உணவகங்கள் விதிக்கும் சேவைக் கட்டணங்கள் சட்டவிரோதமானது என்றும் இந்த நடைமுறையை உடனடியாக கைவிடுமாறும் இந்திய தேசிய உணவக சங்கத்தை

“ஓயோ” வின் ஐபிஓ வைத் தடை செய்யுமா செபி?

ஹோட்டல்களுக்கான நெறிமுறைகளை வகுக்கும், இந்திய விருந்தோம்பல் துறையின் தலைமை அமைப்பான எஃப்.எச்.ஆர்.ஏ.ஐ (FHRAI) தவறான தகவல்களை முன்வைத்ததற்காக ஓயோவின்

Share
Share