Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Irdai குழு காப்பீட்டுக் கொள்கைகளை தரப்படுத்த முன்மொழிகிறது, வரைவு வழிகாட்டுதல்களை

இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (Irdai) ‘’உடல்நலக் காப்பீட்டு வணிகத்தின் கீழ் குழுக் காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகள்

பதிவு செய்யப்படாத காப்பீட்டு நிறுவனம்.. – Irdai எச்சரிக்கை..!!

பதிவுசெய்யப்பட்ட காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அல்லது அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட முகவர்கள் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் மட்டுமே காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகளை விற்க Irdai

Share
Share