Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

300 விப்ரோ ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்…

ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டே, ஓய்வு நேரத்தில் மற்றொரு நிறுவனத்துக்கு பணி செய்து தரும் செயலுக்கு மூன்லைட்டிங் என்று

வேலை போயிடும் ஜாக்கிரதை..!!!!

ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் அதே காலகட்டத்தில், இரண்டாவதாக ஒரு பணியை செய்வது மூன்லைட்டிங் எனப்படுகிறது. இது பல நிறுவனங்களில்

Share
Share