Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

நைஜீரியாவிலும் பணமதிப்பிழப்பு..,மக்கள் மத்தியில் கொந்தளிப்பு!!

இந்தியாவில் 2016-ல் பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்டதால் மக்கள் வரிசையில் நின்று சிலர் உயிரிழந்துகூட போயினர். இதேபாணியில் கடுமையான ஏழை நாடான

Share
Share