Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

செமி கண்டக்டர் தயாரிப்புகளுக்கு ஊக்கத்தொகை ! தட்டுப்பாட்டை நீக்குமா?

நாட்டில் செமி கண்டக்டர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை நிறுவுவதற்காக இந்திய அரசாங்கம் ₹76,000 கோடி (சுமார் $10 பில்லியன்) மதிப்பிலான

Share
Share