Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2000 ரூபாய் நோட்டு சர்ச்சை!!!

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை திரும்பப்பெறுவதாக கடந்த 19ஆம் தேதி ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்புக்கு பிறகு

சேஞ்ச் நஹி…

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு செல்லாது என்று சொன்னாலும் சொன்னது ரிசர்வ் வங்கி, ஊரில் உள்ள கருப்பு பணம்

ரிசர்வ் வங்கி சைட்டே டமாலு…

2 ஆயிரம்ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்பப்பெறுவதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்ததும் ரிசர்வ் வங்கி இணையதளம் அதிக தேடல்களால் முடங்கிப்போனது. மே

Share
Share