Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

சர்வதேச பட்டினி குறியீட்டில் பின்தங்கிய இந்தியா…

உலகளவில் பசி,பட்டினியால் வாடுவோர் குறித்த அறிவிப்பு ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படுவது வழக்கம். நடப்பாண்டுக்கான பட்டியல் அண்மையில் வெளியாகியுள்ளது. இதில் இந்தியாவுக்கு

Share
Share