Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

சைபர் தாக்குதல்களுக்கு இந்தியா தான் இலக்கா ?

உலகளவில் அதிகம் சைபர் தாக்குதல்களுக்கு ஆளாகும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முக்கிய இடத்தில் இருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Share
Share