Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

மாநில மின் விநியோக நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க வங்கிகளுக்குக் கட்டுப்பாடு

நிதி அமைப்பை ஆபத்தில் ஆழ்த்துவதைத் தவிர்க்க, மாநில மின் விநியோகப் பயன்பாடுகளுக்கு கடன் வழங்கும்போது வங்கிகள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுமாறு

Share
Share