Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
jobs lapses

பணியாளர்களை சேர்ப்பதை குறைத்துள்ள டிசிஎஸ், ஆக்சென்ச்சர்

இந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் டிசிஎஸ், ஆக்சென்ச்சர் உட்பட மென்பொருள் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் புதிய பணியாளர்களை சேர்ப்பதை கடுமையாக

Share
Share