Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zomatoவின் தரக்கொள்கை..தடை விதிக்கப்படும் என கணிப்பு..!!

உணவின் தரத்தைப் பற்றிய புகார்கள், உணவகத்தை தற்காலிகமாக முடக்குவதற்கு வழிவகுக்கலாம் என்று Zomato உணவகக் கூட்டாளர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியுள்ளது.

Share
Share