Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

கூகுள் குரோம் பயன்படுத்துகிறீர்களா? அப்போ கவனிங்க!!!

தேசிய சைபர் முகமையான CERTஉச்சபட்ச எச்சரிக்கையை கூகுள் கிரோம் பயன்படுத்துவோருக்கு விடுத்துள்ளது. பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் சில பயன்பாட்டாளர்களுக்கு இருப்பதாகவும்

Share
Share