Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

“சின்டெக்ஸ்” நிறுவனத்தைக் கைப்பற்றப் போவது யார்? ரிலையன்ஸா? வெல்ஸ்பனா?

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் (ஆர்ஐஎல்) மற்றும் வெல்ஸ்பன் ஆகியவை திவாலான சின்டெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை வாங்குவதற்கான முன்னணி போட்டியாளர்களாக உள்ளன

Share
Share