Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Zomato

மொழிக்கு ஆதரவாகக் கிளர்ந்தெழுந்த தமிழகம் ! மன்னிப்புக் கேட்ட ஜொமேட்டோ

ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி செய்யும் புகழ்பெற்ற நிறுவனமான ஜொமேட்டோவின் வாடிக்கையாளர் பிரதிநிதி ஒருவரின் மொழி குறித்த முரண்பட்ட கருத்தால்

Share
Share