Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

சிப்லா நிறுவனத்துக்கு சிக்கல்…

சிப்லாவின் சில பங்குகளை விற்பதில் புதிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.இதற்கு முக்கிய காரணியாக புரோமோட்டர்களிடம் ஒரே இறுதியான முடிவு எட்டப்படவில்லையாம்.

Share
Share