Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
piyush-goyal

இந்திய கோதுமையை துருக்கி நிராகரித்ததற்கான காரணத்தை இந்தியா விசாரிக்கும்

இந்திய கோதுமையை துருக்கி நிராகரித்ததற்கான காரணத்தை இந்தியா விசாரிக்கும் என்று வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்

துருக்கி நிராகரித்த ’துரம் கோதுமை’ எகிப்துக்கு திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது!!

துருக்கி நிராகரித்த ’துரம் கோதுமை’ எகிப்துக்கு திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது, இஸ்தான்புல்லை தளமாகக் கொண்ட வர்த்தகர்களை மேற்கோள் காட்டி, S&P

Share
Share