Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Zomato march  quarter  loss  widens

Zomato Ltd இன் பங்குகள் 11.4% சரிந்தது

ஆரம்ப பொதுப் பங்களிப்பில் (IPO) பங்குகளை வாங்கிய முதலீட்டாளர்களுக்கான ஓராண்டு லாக்-இன் காலம் ஜூலை 23 அன்று முடிவடைந்ததைத்

Share
Share