Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ambuja Cements shares adani

10.5 பில்லியன் டாலர்களுக்கு அம்புஜா சிமென்ட் பங்குகளை கைப்பற்றினர் கவுதம்

இந்தியாவின் முன்னணி சிமெண்ட் நிறுவனங்களான அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனமான ஏசிசி ஆகியவற்றில், சுவிஸ் சிமென்ட்

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட், அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் துணை நிறுவனமான ஏசிசியின் ஹோல்சிம்

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சிமென்ட் நிறுவனமான அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட், அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனமான ஏசிசியின் ஹோல்சிம்

Share
Share