Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட், அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் துணை நிறுவனமான ஏசிசியின் ஹோல்சிம்

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சிமென்ட் நிறுவனமான அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட், அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனமான ஏசிசியின் ஹோல்சிம்

பங்குகளை கைப்பற்றிய கடன் வழங்குவோர்.. சரிவடைந்த பியானி பங்குகள்..!!

குழுமத்தின் முதன்மை நிறுவனமான ஃபியூச்சர் ரீடெய்லில், 2019 டிசம்பரில் இருந்த 47 சதவீதப் பங்குகளிலிருந்து மார்ச் மாதத்தில் பியானியின்

Zomatoவின் தரக்கொள்கை..தடை விதிக்கப்படும் என கணிப்பு..!!

உணவின் தரத்தைப் பற்றிய புகார்கள், உணவகத்தை தற்காலிகமாக முடக்குவதற்கு வழிவகுக்கலாம் என்று Zomato உணவகக் கூட்டாளர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியுள்ளது.

Share
Share