Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sticky

சரிவில் முடிந்த சந்தைகள்

ஜூலை 19ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, இந்தியப்பங்குச்சந்தைகள் 2 நாட்கள் ஏற்றத்துக்கு பிறகு சரிவில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன. மும்பை

Sticky

உச்சத்தில் முடிந்த சந்தைகள்

இந்தியப்பங்குச்சந்தைகள் இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சத்தில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 145

Sticky

சரிந்து முடிந்த சந்தைகள்

ஜூலை 10 ஆம் தேதி இந்தியப்பங்குச்சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ்

Sticky

உச்சத்தில் முடிந்த சந்தைகள்

இந்தியப்பங்குச்சந்தைகள் இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சத்தில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 391

Sticky

லேசாக சரிந்த பங்குச்சந்தைகள்..

இந்திய பங்குச்சந்தைகளில் ஜூலை8 ஆம் தேதியான திங்கட்கிழமை சரிவை சந்தித்தன. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ்36புள்ளிகள் சரிந்து

Sticky

இந்திய சந்தைகளுக்கு வந்த சோதனை..

இந்திய பங்குச்சந்தைகளில் ஜூலை 2ஆம் தேதியான செவ்வாய்கிழமை லேசான சரிவு காணப்பட்டது. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ்

Share
Share