Money Pechu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4-ம் காலாண்டில் முன்னேற்றமடையும்.. TCS கணிப்பு..!!

TCS-இன் நான்காவது காலாண்டில், வாடிக்கையாளர் செலவுக் கண்ணோட்டம், விளிம்பு செயல்திறன் மற்றும் சாத்தியமான மறுதொடக்கம்; மற்றும் விலை நிர்ணயம்

ஐடி நிறுவனங்கள் இறுதி ஈவுத்தொகை தர முடிவு..ஏப்ரலில் அறிவிப்பு..!!

டிசிஎஸ், எச்சிஎல் மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் ஐடி நிறுவனங்களும் இதுதொடர்பான அறிவிப்பை, அவற்றின் 4-வது காலாண்டு முடிவானது வெளிவரும் போது

Share
Share